A- A A+

BALANS-groepspraktijk is gevestigd in Schilde en Wilrijk

Schilde - Hagedoornlaan 15 - 2970 Schilde

Wilrijk - Steytelincklei 2 - 2610 Wilrijk

U kan bij Balans terecht voor :

Logopedie
• Spraak- en taalstoornissen
• Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Leer en studiebegeleiding:
• Naschoolse leerbegeleiding voor lagere school  en secundair
• Studiebegeleiding bij voortgezet onderwijs
• Gerichte begeleiding bij
- Werkhoudingsmoeilijkheden
- Studieplanning
- Concentratie problemen
- Faalangst 

Uitgebreid diagnostisch onderzoek:
• Intelligentie-onderzoek (sterkte & zwakte analyse)
• ADHD-testing
• Algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning en belevingsonderzoek)
• Attesteren dyslexie, dyscalculie  en dyspraxie

Psychotherapeutische begeleiding:
• Emotionele problemen (sombere stemming, stress, faalangst, sociale angsten,...)
• Verwerkingsproblemen (trauma, echtscheiding, rouw,...)
• Gedragsmoeilijkheden (opstandigheid, normoverschrijdend gedrag, slaapmoeilijkheden, agressie,...)
• Ontwikkelingsmoeilijkheden
• Training van sociale vaardigheden

Kinesitherapie – Psychomotoriek
• Vertraagde (neuro)-motorische ontwikkeling
• Fijne motoriek
• Schrijfmotoriek en werkhouding
• Bobath

BIJ WELKE THERAPEUTE KAN U TERECHT? 

<Klik hier voor de samenstelling van het BALANS team>

Extra info?
Neem vrijblijvend contact op met ons

Voor Schilde 

Ria Olyslager - Coordinator - Logopediste

Ria.olyslager@skynet.be
0476/52.36.67

VOOR Wilrijk 

Stefanie Van Houtte - Logopediste

StefanieVanHoutte@hotmail.com
0497/40.38.22

Sofie Vermeiren - Logopediste

VermeirenSofie@gmail.com
0479/39.59.67

contact

  • Balans Groepspraktijk -
  • Hagedoornlaan 15 -
  • 2970 Schilde -
  • België -
  • -
  • TEL : 03 484 40 12 -
  • ria.olyslager@skynet.be -
  • BE 0500 532 272