After's Cool

Huiswerk- en studiebegeleiding

Onze begeleiding richt zich naar leerlingen uit de basisschool, de middelbare school en studenten voortgezet onderwijs, die extra aandacht en hulp kunnen gebruiken bij de aanpak van huistaken of het aanleren van welbepaalde studievaardigheden.

Wat?

Vijf sessies van 2uur waarin in kleine, gelijkvormige groepjes (maximum 4 personen) gewerkt wordt rond structuur en planning, actief leren, motivatie, zelfvertrouwen, concentratie en zelfstandigheid.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep kan er ook gericht gewerkt worden aan stimulerende en compenserende vaardigheden bij specifieke leermoeilijkheden, ontwikkelings-stoornissen of leerstoornissen. (zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie)

Wanneer?

De data en uren worden in overleg met de betrokken personen gepland.

Praktisch?

Bij interesse neemt u telefonisch of per mail contact op. Samen plannen we dan een intakegesprek om te kijken wat  de mogelijke behoeftes zijn, waar zich de eventuele moeilijkheden situeren en hoe we individuele sterktes en interesses kunnen aanwenden voor een begeleiding die zoveel mogelijk persoonlijk en positief is.

Kostprijs?

Intakegesprek: € 65

5 sessies van 2 uur

per twee studenten : € 250 per student

per vier studenten : € 150 per student

Individuele sessie van 1 uur : € 44

Hagedoornlaan 15
2970 Schilde - België
Ligging
Tel.: +32 (0)3 484 40 12
ria.olyslager@skynet.be
BTW BE0500 532 272