Balans organiseert

After’s cool

Huiswerk- en studiebegeleiding 
Onze begeleiding richt zich naar leerlingen uit de basisschool, de middelbare school en studenten voortgezet onderwijs, die extra aandacht en hulp kunnen gebruiken bij de aanpak van huistaken of het aanleren van welbepaalde studievaardigheden.
<Meer weten over After's Cool>

Rock de blok

Studiebegeleiding tijdens of vlak voor de proefwerkperiode 
Voor leerlingen uit de middelbare school en studenten voortgezet onderwijs, die extra aandacht en hulp kunnen gebruiken bij voorbereiding op examen.
<Meer weten over Rock de Blok>

Falen, da’s balen

Intensieve faalangsttraining 
Deze training richt zich naar leerlingen uit de basisschool, de middelbare school en studenten voortgezet onderwijs, die faalangstklachten rapporteren.
<Meer weten over Falen, d'as Balen>

Typ tien

TypTien is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijnmotorische problemen, dyslectie, dyspraxie, of andere (leer)moeilijkheden te leren typen op de computer. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen aangesproken; zowel auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen als redeneren. Er wordt aan elke letter een woord of symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden.
<Meer weten over Typ Tien>

Hagedoornlaan 15
2970 Schilde - België

Tel.: +32 (0)3 484 40 12
ria.olyslager@skynet.be
BTW BE0500 532 272