Logopedie

BALANS GROEPSPRAKTIJK - Schilde - Logopedie

Behandeling van jonge kinderen, jongvolwassenen en volwassenen

 • Vroegbegeleiding bij peuters en kleuters met ontwikkelingsstoornissen of ontwikkelingsachterstand
  • Ontwikkelingsstimmulering
  • Ouderbegeleiding
 • Articulatiestoornissen
 • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
 • Dysfasie
 • Foutieve mondgewoonten -> foutief slikpatroon, openmondademen, duimzuigen of vingerzuigen-> deze therapieën worden meestal gegeven in samenwerking met een orthodont
 • Leermoeilijkheden en leerstoornissen
  • Leesmoeilijkheden en dyslexie
  • Schrijfmoeilijkheden en dysorthografie
  • Rekenmoeilijkheden en dyscalculie
 • Leer en studiebegeleiding
 • Begeleiding van kinderen en jongeren met ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid
 • Begeleiding van kinderen en jongeren met concentratiemoeilijkheden, hyperactiviteit, niet verbale leerstoornissen, ...
  • Oudercoaching
  • Overleg met andere personen die betrokken zijn bij de opvoeding of bij het leren-> leerkracht, zorgcoördinator, clb, opvoeders, …
 • Verworven spraak en taalstoornissen
  • Afasie
  • Apraxie
  • likstoornissen

<De therapeuten>
<Hoe logopedie opstarten
<Tarieven logopedie>

Hagedoornlaan 15
2970 Schilde - België

Tel.: +32 (0)3 484 40 12
ria.olyslager@skynet.be
BTW BE0500 532 272