Typ Tien

TypTien is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijnmotorische problemen, dyslexie, dyspraxie, of andere (leer)moeilijkheden te leren typen op de computer. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen aangesproken; zowel auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen als redeneren. Er wordt aan elke letter een woord of symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden.

Verloop van TypTien

10 lessen van 1 uur per week op afspraak? We werken in groepjes van 3 tot 4 kinderen.

Er dient thuis elke dag geoefend te worden, tijdens de volledige cursus, aan de hand van thuisopdrachtjes (± 15 minuten per dag)

Laptop

Het is aangewezen (niet verplicht) een laptop van thuis mee te brengen zodat de thuisoefeningen op dezelfde laptop kunnen uitgevoerd worden.

Kostprijs?

€ 200 voor 10 lessen (inclusief syllabus)

Hagedoornlaan 15
2970 Schilde - België
Ligging
Tel.: +32 (0)3 484 40 12
ria.olyslager@skynet.be
BTW BE0500 532 272